Idejna razrada uređenja Enterijera podrazumeva izradu 3D prikaza predmetnog prostora uz ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura zidova i tipskog nameštaja u model a sve u cilju omogućavanja sagledavanja uređenja prostora i rasporeda pregrada, prostorija, nameštaja i boja koja za rezultat u okviru finane verzije daje do deset (10) fotorealističnih vizualizacija (rendera) visoke rezolucije.

Idejna razrada uređenja Enterijera se vrši prema unapred utvrđenom projektnom zadatku u svemu prema iskazanim željama Klijenta uz primenu principa koji proizilaze iz bogatog iskustva Arhitekata i stručnjaka za uređenje Enterijera. Razrada se vrši kroz ukupno tri (3) iteracije:

  1. ITERACIJA: Izrada 3D modela predmetnog prostora i preliminarne verzije uređenja Enterijera. Prezentacija preliminarne verzije uređenja Enterijera se vrši kroz deset (10) vizualizacija slabije rezolucije koje se prosleđuju Klijentu na razmatranje.
  2. ITERACIJA: Razrada preliminarne verzije uređenja Enterijera sa izmenama koje se dobijaju prema iznetim komentarima Klijenta. Prezentacija razrađene verzije se vrši kroz deset (10) vizualizacija slabije rezolucije koje se prosleđuju Klijentu na razmatranje.
  3. ITERACIJA: Izrada finalne verzije uređenja Enterijera sa izmenama na razrađenoj verziji koje se dobijaju prema iznetim komentarima Klijenta. Prezentacija finalne verzije uređenja Enterijera se vrši kroz deset (10) vizualizacija (rendera) visoke rezolucije. Izrada eventualnih dodatnih vizualiziacija (rendera) visoke rezolucije se naplaćuje dodatno u iznosu od 1.200 rsd (10€).

 

Cene idejne razrade enterijera

Cene izrade idejnog rešenja enterijera:

Prostori do 100 m2

Paušalno 36.000 rsd (300 €)

Prostori od 100 do 300 m2

 360 rsd/m2 (3 €/m2)

Prostori preko 300 m2

 300 rsd/m2 (2,5 €/m2)

Dodatna razrada uređenja Enterijera (eventualne dodatne iteracije razrade) se naplaćuje prema obimu radova na dodatnoj razradi.

Rok za izradu preliminarne verzije uređenja Enterijera iznosi deset (10) radnih dana.

Rok za izradu razrađene verzije uređenja Enterijera iznosi sedam (7) radnih dana.

Rok za izradu finalne verzije uređenja Enterijera iznosi sedam (7) radnih dana