Izvođački projekat enterijera podrazumeva crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura zidova, nameštaja (koji je u skladu sa željama Klijenta) u model te nakon toga izrada izvođačkih detalja, projekta električnih instalacija i detaljnog predmera radova. Izvođački projekat daje sve detalje na osnovu kojih je moguće pristupiti izvođenju radova enterijera.

– Precizno dimenzionisane osnove novoplaniranog stanja prostora sa jasno objašnjenim i naznačenim elementima koji se zadržavaju iz postojećeg stanja odnosno koji se ruše;
– Osnove novoplaniranog stanja podova prostorija sa naznačenim materijalima oblaganja;
– Osnove novoplaniranog stanja prostora sa ucrtanim kompletnim nameštajem i opremom;
– Osnove novoplaniranog stanja plafona prostora sa naznačenim materijalima oblaganja i rasporedom svetiljki, ventilacije i instalacija;
– Karakteristične preseke sa precizni dimenzijama i opisom materijala za oblaganje;
– Izglede svih zidnih površina;
– Karakteristične detalje;
– Uprošćen 3D prikaz,
– Tekstualni deo koji obuhvata: tehnički opis, precizan predmer kompletnih radova, specifikacije za sve pozicije (rasvetna tela, nameštaj, oprema, boje, keramika, bravarija,
stolarija…).

CENOVNIK IZRADE - PROJEKAT IZVOĐENJA ENTERIJERA

CENOVNIK IZRADE - PROJEKAT IZVOĐENJA ENTERIJERA

≤ 100m2 Paušalno 120.000 rsd (1.000 €)
> 100m2 1.200 rsd/m2 NETO (10 €/m2 NETO)